Velkommen til Biotech med.

Husk at vi har ikke noget med magasinet “Biotech & Diagnostik” at gøre.
Biotech & Diagnostik er et magasin for medicinsk- og industriel bioteknologi, diagnostik og laboratorieteknik. Magasinet udgives i samarbejde med Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark (Dansk Biotek) og Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening (DADIF) og er målrettet disse selskabers medlemmer samt den øvrige biotekindustri, medicinal-, farmaceutisk- og fødevareindustrien samt bioenergisektoren.

biotechmed.dk er en blog til folk der interessere sig for bioteknologi og medicin af enhver slags.

advokat biotech og medicin

Hvad er Bioteknologi?

FN-konventionen siger om den biologiske mangfoldighed – “Bioteknologi er enhver teknologisk udnyttelse af biologiske systemer, levende organismer eller produkter heraf, at foretage eller ændre produkter eller processer til bestemte anvendelser”.
OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) definerer bioteknologi som “… anvendelse af videnskabelige og tekniske principper for behandling af materialer ved biologiske agenser”. Således er “bioteknologi” dybest set betyder bruger biologi som grundlag for en teknologi, der er anvendt til forskning og produktudvikling inden for områder som landbrug, fødevarevidenskab og medicin.

Akademisk Standarder for Videnskab og Teknologi definerer Bioteknologi som de måder, som mennesker anvender biologiske begreber til at fremstille produkter og tjenesteydelser. Dette er meget rigtigt, hvis vi ser en del af bioteknologien, hvor den direkte manipulation af organismer anvendes til produktet af økologiske produkter såsom øl, mejeriprodukter, mad osv.

Bioteknologi allerede var blevet udført længe før selve termen blev opfundet, men på et meget grundlæggende niveau. For eksempel havde manden allerede lært metoden til at fermentere frugtsaft at brygge alkoholholdige drikkevarer i perioden omkring 6000 f.Kr.. Imidlertid blev det anset for mere en kunst derefter. Bioteknologi blev en reel videnskab kun omkring to årtier siden, da generne viste sig at indeholde oplysninger, som gør det muligt syntesen af​specifikke proteiner. Det var i 1970’erne, da nye fremskridt inden for molekylær biologi aktiveret videnskabsfolk til nemt at overføre DNA – de kemiske byggesten, der angiver de kendetegn ved levende organismer – mellem mere fjernt beslægtede organismer. Med mere fokus på ting som online marketing, seo og google ads, er det blevet langt nemmere at promovere biotech informationer. F.eks. benytter alle de store biotech firmaer som DTV sig af forskellige former for online marketing.

Så i midten af ​​firserne og begyndelsen af ​halvfemserne blev det bekræftet, at transformationen eller ændring af den genetiske struktur af planter og dyr var meget muligt. Indførelsen af “transgent” dyr og planter også ført til mere modstandskraft mod sygdomme og øget antallet af produktivitet osv. Moderne bioteknologi er nu også oftere end ikke er forbundet med brugen af ​​genetisk ændrede mikroorganismer såsom E. coli eller gær til produktion af stoffer, såsom insulin eller antibiotika. Ny innovativ bioteknologisk anvendelse, såsom plante-made lægemidler er nu også blevet udviklet.

 

Underfelter i Bioteknologi

Rød Biotechnology er anvendelsen af ​​genetisk ændrede mikroorganismer til produktion af stoffer som insulin, antibiotika, vitaminer, vacciner og proteiner til medicinsk brug, og er dermed relateret til medicinske fremgangsmåder. Geonomisk manipulation er også et eksempel på Red Biotechnology.

Produktionstjenester eller hvid bioteknologi er ved at opstå felt inden moderne bioteknologi, som indebærer udformningen af ​​organismer, såsom skimmel, gær eller bakterier og enzymer til at producere en række nyttige kemikalier, og er relateret til den industrielle sektor. Det er også kendt som Grey Biotechnology inden for biotech kredser.

Grøn Bioteknologi eller landbrugsbioteknologi, som navnet antyder, er det bioteknologiske område involverer ansøgninger til landbruget. Jeg tænker især på den genetiske manipulation af planter og dyr med henblik på at skabe mere produktive, miljøvenlige, sygdomsresistente arter. Et eksempel på traditionel landbrugsbioteknologi er udvikling af sygdomsresistente hvedesorter ved krydsning forskellige hvede typer indtil den ønskede sygdomsresistens sort er opnået.