Stor fremgang i bio brænde

Bio Brændel - Et godt alternativ?Et andet område hvor fremgangen er rigtig hurtig for tiden er inden for bio brænde. Bio brænd eller (biobrændstof) er en type brænde, hvis energi stammer fra biologiske karbon fiksering. Biobrændsel omfatter brændstoffer fremstillet af biomasse omlægning, såvel som fast biomasse, flydende brændsel og forskellige biogas. Biobrændstoffer vinder øget offentlig og videnskabelig opmærksomhed, drevet af faktorer såsom oliepris stigninger, behovet for øget energisikkerhed og mindre udledning af skadelige stoffer i naturen. Men ifølge Det Europæiske Miljøagentur, er brugen af bio brænde desværre ikke med til at påvirke den global opvarmning positivt da udledningen af Co2 er omkring det som ved andre typer af brændsel. Træpiller, træbriketter og almindeligt træ brænde er alle klassiske eksempler på biobrænde.

En af de mest benyttede typer af bio brænde er, træ briketter og træpiller som hovedsaglig anvendes til opvarmning af hjem, både privat og til erhvervsformål. Bio brænde anvendes f.eks. til opvarmning er en af de typer af kulfiksering energi udvendelse som har været anvendt i længst tid og er stadig en mest udbrede af dem vi ser på i denne her artikel. Problemet med denne type af brændstof, lige som de andre karbon fiksering relaterede energi former, er at når de afbrændes afgiver de en større mængde Co2. Co2 er en af de gasarter som er med til at forårsage global opvarmning og på sigt skabe problemer som stigende vandmasser, allokering af flere dyrearter osv. Noget vi den dag i dag kæmper meget for at gøre noget ved, men næppe vil have mulighed for at ændre specielt meget på før vi begynder at få bedre teknologi til rådighed som bruger karbon fiksering som primær energi form.

Hvis vi ser på Bioethanol. er det en alkohol fremstillet ved gæring, hovedsagelig fra kulhydrater produceret i sukker eller stivelse afgrøder som majs eller sukkerrør. Cellulosebaseret biomasse, der stammer fra non-food kilder såsom træer og græsser, er også ved at blive udviklet som en råvare til produktion af ethanol. Ethanol kan bruges som brændstof til køretøjer i sin rene form, men det er normalt bruges som en benzin additiv for at øge oktan og forbedre køretøjers emissioner. Bioethanol er meget udbredt i USA og i Brasilien. Nuværende plante design giver ikke mulighed for at omdanne lignin del af planteråmaterialer til brændstofkomponenter ved gæring.

Biodiesel er lavet af diverse typer af vegetabilske olier og animalske fedtstoffer. Biodiesel kan bruges som brændstof til køretøjer i sin rene form, men det er normalt bruges som en diesel additiv til at reducere indholdet af partikler, carbondioxid, og carbonhydrider fra dieseldrevne køretøjer. Biodiesel fremstilles af olier eller fedtstoffer med transesterificering og er den mest almindelige biobrændstof i Europa.

Derfor er det så vigtigt at man vælger at fyre med den helt rigtige type af brænde, som passer præcis din din ovn eller pejs. Du kan læse mere om de forskellige typer af brænde, briketter og træpiller ved at klikke på billedet i toppen af artiklen for at komme ind på kvalibraende.dk hvor du finder en større mænge guides over alle disse ting.