Stor fremgang i bio brænde

Bio Brændel - Et godt alternativ?Et andet område hvor fremgangen er rigtig hurtig for tiden er inden for bio brænde. Bio brænd eller (biobrændstof) er en type brænde, hvis energi stammer fra biologiske karbon fiksering. Biobrændsel omfatter brændstoffer fremstillet af biomasse omlægning, såvel som fast biomasse, flydende brændsel og forskellige biogas. Biobrændstoffer vinder øget offentlig og videnskabelig opmærksomhed, drevet af faktorer såsom oliepris stigninger, behovet for øget energisikkerhed og mindre udledning af skadelige stoffer i naturen. Men ifølge Det Europæiske Miljøagentur, er brugen af bio brænde desværre ikke med til at påvirke den global opvarmning positivt da udledningen af Co2 er omkring det som ved andre typer af brændsel. Træpiller, træbriketter og almindeligt træ brænde er alle klassiske eksempler på biobrænde.

En af de mest benyttede typer af bio brænde er, træ briketter og træpiller som hovedsaglig anvendes til opvarmning af hjem, både privat og til erhvervsformål. Bio brænde anvendes f.eks. til opvarmning er en af de typer af kulfiksering energi udvendelse som har været anvendt i længst tid og er stadig en mest udbrede af dem vi ser på i denne her artikel. Problemet med denne type af brændstof, lige som de andre karbon fiksering relaterede energi former, er at når de afbrændes afgiver de en større mængde Co2. Co2 er en af de gasarter som er med til at forårsage global opvarmning og på sigt skabe problemer som stigende vandmasser, allokering af flere dyrearter osv. Noget vi den dag i dag kæmper meget for at gøre noget ved, men næppe vil have mulighed for at ændre specielt meget på før vi begynder at få bedre teknologi til rådighed som bruger karbon fiksering som primær energi form.

Hvis vi ser på Bioethanol. er det en alkohol fremstillet ved gæring, hovedsagelig fra kulhydrater produceret i sukker eller stivelse afgrøder som majs eller sukkerrør. Cellulosebaseret biomasse, der stammer fra non-food kilder såsom træer og græsser, er også ved at blive udviklet som en råvare til produktion af ethanol. Ethanol kan bruges som brændstof til køretøjer i sin rene form, men det er normalt bruges som en benzin additiv for at øge oktan og forbedre køretøjers emissioner. Bioethanol er meget udbredt i USA og i Brasilien. Nuværende plante design giver ikke mulighed for at omdanne lignin del af planteråmaterialer til brændstofkomponenter ved gæring.

Biodiesel er lavet af diverse typer af vegetabilske olier og animalske fedtstoffer. Biodiesel kan bruges som brændstof til køretøjer i sin rene form, men det er normalt bruges som en diesel additiv til at reducere indholdet af partikler, carbondioxid, og carbonhydrider fra dieseldrevne køretøjer. Biodiesel fremstilles af olier eller fedtstoffer med transesterificering og er den mest almindelige biobrændstof i Europa.

Læs også – Brænde og briketter forurener stadig for meget

Derfor er det så vigtigt at man vælger at fyre med den helt rigtige type af brænde, som passer præcis din din ovn eller pejs. Du kan læse mere om de forskellige typer af brænde, briketter og træpiller ved at klikke på billedet i toppen af artiklen for at komme ind på kvalibraende.dk hvor du finder en større mænge guides over alle disse ting.

biobrændsel - er det stadig brugbart?

2024 Opdatering – Nye Ffremskridt og udfordringer inden for biobrændstof

I 2024 fortsætter udviklingen inden for biobrændstoffer med at tage fart, drevet af teknologiske innovationer og øget fokus på bæredygtighed. En af de mest markante fremskridt er inden for avancerede biobrændstoffer, også kendt som anden generations biobrændstoffer, som er fremstillet af ikke-fødevarebaserede råmaterialer såsom landbrugsaffald, skovrester og alger. Disse brændstoffer adresserer nogle af de tidligere udfordringer ved at undgå konkurrence med fødevareproduktion og reducere den samlede miljøpåvirkning.

Avancerede Biobrændstoffer: Ny teknologi gør det muligt at udvinde energi fra en bredere vifte af biomasse, herunder affaldsprodukter fra landbrug og skovbrug. Dette ikke alene mindsker affaldsmængden, men reducerer også behovet for at dyrke energikrævende afgrøder specifikt til brændstofproduktion. Produktionen af bioethanol fra celluloseholdige materialer har set væsentlige fremskridt, hvilket gør processen mere effektiv og økonomisk levedygtig.

Bioethanol og Biodiesel: Bioethanol, som allerede er udbredt i USA og Brasilien, fortsætter med at udvide sin råmaterialebase til inkluderende træer og græsser. Teknologiske innovationer har forbedret udbyttet af ethanolproduktion og reduceret affaldsprodukter, hvilket gør det til en mere bæredygtig løsning. Biodieselproduktionen har også set forbedringer med brugen af affaldsolier og fedtstoffer, som reducerer afhængigheden af ny vegetabilsk olieproduktion.

Miljøpåvirkning og CO2-udledning: Trods de positive fremskridt er CO2-udledningen fra biobrændstoffer stadig en bekymring. Ifølge opdaterede rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur viser nye livscyklusvurderinger, at mens biobrændstoffer kan reducere netto CO2-udledningen sammenlignet med fossile brændstoffer, afhænger de faktiske reduktioner af en række faktorer, herunder landbrugspraksis, transport og forarbejdningsmetoder. Der er derfor stadig behov for streng regulering og kontrol for at sikre, at biobrændstoffer virkelig bidrager til reduktionen af drivhusgasser.

Fremtiden for Biobrændstof: For at realisere det fulde potentiale af biobrændstoffer er der behov for fortsat forskning og udvikling. Investeringer i nye teknologier, såsom biokemiske og termokemiske omdannelsesprocesser, kan øge effektiviteten og bæredygtigheden af biobrændstoffer. Samtidig skal der udvikles politikker og incitamenter, der understøtter bæredygtig praksis og fremmer brugen af avancerede biobrændstoffer.

Mens biobrændstoffer fortsat spiller en vigtig rolle i overgangen til en mere bæredygtig energiforsyning, er det klart, at der stadig er udfordringer, der skal overvindes. Teknologiske fremskridt og politiske tiltag vil være afgørende for at sikre, at biobrændstoffer kan bidrage effektivt til reduktionen af CO2-udledning og opfyldelsen af globale klimamål.