Medicin til ældre

Medicinering af ældre er et komplekst og multifacetteret område inden for medicinsk praksis, som kræver en dybdegående forståelse og en individualiseret tilgang til hver enkelt patient. Ældre patienter står ofte over for flere samtidige kroniske sygdomme, såsom hjertesygdomme, diabetes, hypertension, gigt og demens, som alle kræver langvarig medicinering og kontinuerlig overvågning. Disse sygdomme og deres behandlinger interagerer ofte på komplicerede måder, hvilket kan føre til polyfarmaci – brugen af flere forskellige medicin samtidig – og øger risikoen for bivirkninger og lægemiddelinteraktioner. Derfor er det afgørende, at sundhedspersonale, der arbejder med ældre patienter, har en omfattende viden om både farmakologi og geriatri.

Denne artikel vil undersøge de mest almindelige typer medicin, der bruges af ældre, og hvordan disse lægemidler administreres og overvåges for at sikre effektivitet og sikkerhed. Vi vil også diskutere de særlige udfordringer ved medicinering af denne befolkningsgruppe, herunder hvordan aldersrelaterede fysiologiske ændringer kan påvirke lægemiddelomsætningen i kroppen, og hvordan komorbiditeter kan komplicere behandlingen. Desuden vil vi se på, hvordan patientens kognitive og fysiske funktion kan påvirke deres evne til at administrere deres medicin korrekt, og hvilke strategier der kan anvendes for at støtte dem i dette. Mange ældre er jo typisk svagtseende, har mobilitets problemer og er derfor afhænge af forskellige typer af hjælpemidler som rollator, liftstol eller kørestol.

Vi kommer også kort ind på retssager og problemer forbundet med nogle af disse medicin, hvor vi vil se på historiske og nyere eksempler på juridiske tvister, der har rejst spørgsmål om sikkerheden og effektiviteten af visse lægemidler. Dette vil inkludere en gennemgang af de problematiske konsekvenser af visse medicin, som har ført til alvorlige bivirkninger eller skader hos ældre patienter, og hvordan disse sager har påvirket praksis og regulering inden for medicinering af ældre. Gennem denne omfattende analyse håber vi at belyse de mange facetter af medicinering hos ældre og fremhæve vigtige overvejelser for sundhedspersonale og beslutningstagere.

Læs også – produkter til aldring i eget hjem

medicin til ældre

Almindelige typer medicin til ældre

Ældre mennesker lider ofte af flere samtidige kroniske sygdomme, der kræver brug af forskellige typer medicin. Nogle af de mest almindelige typer medicin, der anvendes af ældre, inkluderer:

 1. Antihypertensiva: Højt blodtryk er en hyppig tilstand blandt ældre. Medikamenter som ACE-hæmmere, betablokkere, calciumkanalblokkere og diuretika bruges ofte til at kontrollere blodtrykket.
 2. Statiner: Disse anvendes til at sænke kolesterolniveauerne og reducere risikoen for hjerte-kar-sygdomme.
 3. Antidiabetika: Ældre personer med type 2-diabetes bruger ofte medicin som metformin, sulfonylurinstoffer og insulin for at kontrollere blodsukkerniveauerne.
 4. Antikoagulantia: Blodfortyndende medicin som warfarin og nyere orale antikoagulantia (NOACs) bruges til at forhindre blodpropper hos patienter med atrieflimren eller andre risikofaktorer.
 5. Smertestillende midler: Mange ældre lider af kroniske smerter, hvilket kræver brug af analgetika, herunder NSAIDs og opioider.
 6. Psykofarmaka: Antidepressiva, antipsykotika og anxiolytika bruges ofte til at behandle psykiske lidelser som depression, angst og demensrelaterede adfærdsproblemer.
 7. Demensmedicin: Cholinesterasehæmmere og memantin anvendes til at behandle symptomerne på Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme.

Udfordringer ved medicinering af ældre

Medicinering af ældre patienter indebærer flere udfordringer:

 1. Polyfarmaci: Ældre patienter tager ofte mange forskellige medicin samtidig, hvilket kan føre til øget risiko for bivirkninger, interaktioner mellem lægemidler og nedsat efterlevelse af behandlingen.
 2. Ændret farmakokinetik og farmakodynamik: Aldringsprocessen påvirker, hvordan kroppen optager, fordeler, metaboliserer og udskiller medicin. Dette kan ændre effektiviteten og sikkerheden af lægemidler.
 3. Komorbiditeter: Tilstedeværelsen af flere kroniske sygdomme kan komplicere valg af medicin og kræver omhyggelig overvågning og justering af behandlingen.
 4. Kognitiv og fysisk funktion: Nedsat kognitiv og fysisk funktion kan påvirke evnen til at administrere medicin korrekt, hvilket øger risikoen for fejlmedicinering.

Problemer og retssager

Der har været flere problemer og retssager relateret til medicin, der ofte bruges af ældre. Nogle eksempler inkluderer:

 1. Opioider: Den stigende brug af opioider til behandling af kroniske smerter har ført til en opioidkrise, som også har påvirket ældre. Overdoser og afhængighed er alvorlige problemer, og der har været mange retssager mod producenter og distributører af opioider.
 2. Antikoagulantia: Warfarin har været forbundet med blødningsrisici, og nyere antikoagulantia som rivaroxaban og dabigatran har også været genstand for retssager på grund af alvorlige bivirkninger, herunder fatale blødninger.
 3. Antipsykotika: Brugen af antipsykotika hos ældre med demens har været kontroversiel på grund af øget risiko for død og alvorlige bivirkninger. Der har været retssager mod producenter af antipsykotika for markedsføring af disse lægemidler til ældre patienter uden tilstrækkelig advarsel om risikoen.
 4. PPI’er (Protonpumpehæmmere): Disse anvendes til behandling af gastroøsofageal reflukssygdom og mavesår, men har været forbundet med øget risiko for nyreskade, knoglebrud og infektioner. Retssager har været rettet mod producenter for ikke at advare tilstrækkeligt om disse risici.

På flere at de produkter har der ofte være større retssager hvor advokater i flere år har kæmpe for og imod de større brands. Præcis som vi tidligere så det med sagen om giftig kemi i plankeborde.

Strategier for forbedring af medicinering hos ældre

For at forbedre medicineringen hos ældre er det nødvendigt med en række strategier:

 1. Regelmæssig gennemgang af medicin: Ældre patienter bør regelmæssigt gennemgå deres medicin sammen med deres læge for at sikre, at hver medicin stadig er nødvendig, og at der ikke er skadelige interaktioner.
 2. Brug af kliniske retningslinjer: Læger bør følge retningslinjer specifikt designet til behandling af ældre patienter, som tager højde for ændringer i farmakokinetik og farmakodynamik.
 3. Patientuddannelse: Ældre patienter og deres pårørende bør uddannes om korrekt brug af medicin, potentielle bivirkninger og vigtigheden af at følge behandlingsplanen.
 4. Overvågning af bivirkninger: Der bør være tæt overvågning for at opdage og håndtere bivirkninger tidligt.
 5. Multidisciplinært samarbejde: Samarbejde mellem læger, farmaceuter, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle kan forbedre medicinhåndtering og reducere risikoen for fejl.

Medicinering af ældre er en kritisk komponent i sundhedspleje, der kræver omhyggelig overvejelse og styring. De mest almindelige typer medicin inkluderer antihypertensiva, statiner, antidiabetika, antikoagulantia, smertestillende midler, psykofarmaka og demensmedicin. Udfordringerne ved medicinering af ældre omfatter polyfarmaci, ændret farmakokinetik og farmakodynamik, komorbiditeter og nedsat kognitiv og fysisk funktion. Problemer og retssager har været forbundet med flere af disse medicin, herunder opioider, antikoagulantia, antipsykotika og PPI’er. For at forbedre medicineringen hos ældre er det vigtigt med regelmæssig gennemgang af medicin, brug af kliniske retningslinjer, patientuddannelse, overvågning af bivirkninger og multidisciplinært samarbejde. Gennem en holistisk tilgang kan vi sikre bedre sundhedsresultater og livskvalitet for ældre patienter.