Brænde og briketter forurener stadig meget

dioxin-traeSelvom der over de senere år er gjort meget for at komme forureningen fra brænde og briketter til livs, er det stadig et stort problem her i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra det danske firma Airtrack Consulting. Under optimale forhold er det begrænset hvor meget tørt brænde, træpiller eller briketter forurener, men desværre er det ofte alt andet end optimale forhold de afbrændes under. Som udgangspunkt er disse typer af biobrændsel Co2 neutrale, hvilket i bund og grund betyder, at ved afbrænding, så afgiver de cirka samme mængde Co2 som de har optaget fra luften mens træet voksede op. Men hvor i er problemet så med forurening og brænde? Lad os se nærmere på hele problem stillingen. I følge en undersøgelse fra Archilovers – Firewood and construction materials fra 2015, så er det faktisk en overraskende stor del af os, som fyre op med affalds træ.

Dioxiner ved afbrænding af træ

Under afbrænding af nærmest alt slags træ, så frigives der Dioxiner. Dioxiner er giftige og kraftfremkaldende klorforbindelse, der skabes under afbrænding af f.eks. træ hvor der også er fugt til stede. Jo mere tørt dit træ er, og jo mere ren din forbrænding er, jo mindre dioxiner frigives der. Derfor spiller ting som kvaliteten af ens brændeovn, og kvalitet af det brænde eller briketter man fyrer op med, meget ind. Bl.a. er dette en af grundene til at staten nu også er begyndt at give tilskud til skrotning af de gamle brændeovne, for netop at være med til at mindske udledningen af disse Dioxiner.

Det store problem med Dioxiner, er at de slipper ud sammen med røgen i din skorsten. Når denne røg komme op i luften, går dioxinerne i forbindelse med vanddampene, og falder så efterfølgende ned sammen med regnen. Mængden er ofte for lille til at det vil trænge ned til grundvandet, men det sætter sig så på græs og planter, som forskellige dyr som f.eks. køer og geder efterfølgende spiser. På den måde ophobes der dioxiner i kroppen på disse dyr, indtil de på et eller andet tidspunkt ender på vores spisebord, og dioxinerne kommer ind i menneske kroppen.

Hvad kan vi selv gøre for at undgå dette problem

Statens første ide om at komme til problems til livs, var at øge afgiften på træbaseret brænde, heldigvis gik de hurtigt fra den ide igen, da dette ville betyde ekstra brug af de fossile brændstoffer, hvilket jo er lige så slemt. Brænder man sit træ ordentligt af, så er det ikke de helt store problemer med at fyre med brænde eller briketter, så længe man sørger for at overholde 2 vigtige punkter.

Brug altid kun tørt og rent træ

For mange er det fristende at bruge nyfældet træ eller affalds træ i sin brændeovn, til dette kan vi blot sige.. Lad være! Det er vigtigt altid kun at fyre op med tørt træ, da der så ikke på samme måde vil være muligt for de klor molekyler der er i træet, at binde sig til vandet i samme grad. Derudover undgår man også at tjæren går i forbindelse med vanddampene og sætter sig som slagger i din skorsten. Dette har vist sig at være en af de største årsager til skorstensbrænde. Så husk altid kun at fyre med tørt træ og træbriketter.