Medicinsk bioteknologi – Fremskridt og etik

Hvad er medicinsk bioteknologi?

Medicinsk bioteknologi er en gren af medicinen, der fokusere på levende celler og cellematerialer til forskning og derefter fremstilling af lægemidler og diagnostiske produkter. Disse produkter hjælper med at behandle og forebygge sygdomme. Alt lige fra ebola-vaccinen til kortlægning af menneskeligt DNA og landbrugets virkninger. Nu om dage gør medicinsk bioteknologi store fremskridt og hjælper millioner af mennesker verden over.

Nogle af de seneste anvendelser af biologisk teknologi er arbejde inden for genetisk testning, lægemiddelbehandlinger og kunstig vævsvækst. Med de mange fremskridt inden for medicinsk bioteknologi opstår der også nye bekymringer. Fra finansiering til etik er der mange ting, der skal afgøres og reguleres, når det drejer sig om denne hurtigt voksende industri. Få mere at vide om de mange tekniske biologiske fremskridt og de bekymringer, der er forbundet med dem.

Vigtige fremskridt inden for medicinsk bioteknologi

Fra kræftforskning til fremskridt inden for landbruget har medicinsk bioteknologi mange lovende veje til teknologisk vækst, som har potentiale til at hjælpe mange mennesker.

CRISPR

CRISPR-teknologien eller CRISPR-Cas9 som det også kaldes, anvender et protein kaldet Cas9, der fungerer som en molekylær saks og kan klippe DNA. CRISPR er specialiserede DNA-strækninger og anvendes inden for medicinsk bioteknologi som et redskab til at redigere genomer. Dette giver forskerne mulighed for at ændre DNA og ændre genfunktioner, hvilket ofte kaldes genteknologi. Der er mange anvendelsesmuligheder, som f.eks. at korrigere genetiske defekter, behandle sygdomme, forhindre spredning af sygdomme, forbedre afgrøder og meget mere. Men videnskaben om ændring af genomer er forbundet med mange etiske betænkeligheder. CRISPR er et kontroversielt område inden for biomedicinsk videnskab, lige fra evnen til at mutere gener og de ukendte forhold omkring genmutationer. Nogle nye undersøgelser viser endda, at CRISPR-teknologien måske kan skabe tumorer og kræft med DNA-sletninger, der ikke er kontrollerede eller præcise. Selvfølgelig forsøger medicinalfirmaer og andre videnskabelige organisationer, der udvikler og anvender CRISPR-teknologien, at nedtone bekymringerne og problemerne, så virkeligheden af fordelene og skaderne ved teknologien er noget ukendt.

Nanotransfektion af væv

Ny videnskab og teknologi kan måske have evnen til at helbrede mennesker med en enkelt berøring. Lyder det for godt til at være sandt? Det er det ikke. Nanotransfektion af væv fungerer ved at injicere genetisk kode i hudceller, som forvandler disse hudceller til de andre celletyper, der er nødvendige for at behandle sygdomme. I nogle laboratorieforsøg har en enkelt berøring med TNT fuldstændig repareret musenes skadede ben over en periode på nogle få uger ved at omdanne hudceller til karceller. Og efter sigende kan denne bioteknologi arbejde på andre typer væv end hud. Potentialet for denne type genterapi er enormt, lige fra at hjælpe ofre for bilulykker til soldater i aktiv tjeneste. Medicinsk bioteknologi har gjort dette fremskridt muligt, og den fortsatte forskning og testning vil kun bidrage til at forbedre denne teknologi og indføre den på tværs af hospitaler og medicinske centre.

Rekombinant-DNA-teknologi

Rekombinant-DNA-teknologi er en kombination af DNA-molekyler fra to forskellige arter og derefter indsættelse af det nye DNA i en værtsorganisme. Denne værtsorganisme vil producere nye genetiske kombinationer til brug i medicin, landbrug og industri. Der er mange eksempler på anvendelse af rekombinant DNA-teknologi, lige fra biofarmaceutiske lægemidler og diagnostik til energianvendelser som biobrændsel og landbrugsbioteknologi med modificerede frugter og grøntsager. De genetisk modificerede produkter er i stand til at yde bedre end almindelige lægemidler eller produkter. Rekombinant landbrug er i stand til at være mere modstandsdygtigt over for skadedyr eller vejrbestandigt; rekombinant medicin som insulin er i stand til bedre at fungere i kroppen osv. På grund af de mange fordele, som rekombinant DNA har for en række forskellige produkter, er forskerne optimistiske med hensyn til den fremtid, som det har inden for biovidenskab og i andre industrier.

Genetiske test

Genetiske og slægtsforskings kits er populære i disse dage, og de er gavnlige til mere end blot at hjælpe folk med at forstå deres genetik og arv. Nye undersøgelser inden for dette område viser, at spytkits er i stand til at teste for ting som brystkræft ved at se på genmutationer. Visse racer er også mere tilbøjelige til at arve visse mutationer eller menneskelige sygdomme, og hvis du ved, hvilke racer der udgør dit genetiske materiale, kan det hjælpe dig med at være forberedt. Mens testresultater ikke bør være en grund til at træffe beslutninger om behandlinger, er det værdifuldt at forstå din arv, og hvordan det kan påvirke dit helbred. Visse af disse typer af test, er også godkendt til at analysere for en række sygdomme, herunder Parkinsons og Alzheimers. Selvom daglig træning hvad enten det er på en Airtrack i haven, eller en løbetur i skoven, kan være med til at holde disse typer af sygdomme lidt på afstand, så er der stadig brug for denne type forskning. Læs mere her.

HPV-vaccine

Du har sikkert hørt om humant papillomavirus (HPV) og hvordan det er forbundet med livmoderhalskræft – som er den næstmest dødelige kræftform for kvinder, næst efter brystkræft. Statistikker viser, at livmoderhalskræft dræber 275.000 kvinder årligt, og derfor er en vaccine mod HPV så vigtig. Den gode nyhed er, at der nu er to vacciner på markedet – Cervarix og Gardasil-, som er blevet godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse til brug for kvinder i alderen 9-26 år.

Stamcelleforskning

Bioteknologien spiller en stor rolle i forbindelse med støtte til stamcelleforskning, som støtter udforskningen af dyrkning af stamceller i laboratoriemiljøet eller in vitro. Dette kan være en hjælp i situationer, hvor patienter lider af en sygdom eller lidelse, hvor indplantning af stamceller kan være med til at genoprette deres vitalitet og give dem et nyt liv. Hvordan virker det? Fordi stamceller kan dele sig gentagne gange og omdannes til andre typer kropsceller, kan bioteknologer lære at arbejde med deres unikke profiler for at fremme væksten af bestemte celletyper. Selv om forskningen er i gang, rapporteres det, at resultaterne viser håb for fremtiden for denne unikke medicinske tilgang.

Medicinske og etiske spørgsmål i forbindelse med bioteknologi

Selv om der er store fremskridt og positive ting ved medicinsk bioteknologi, er alt, der er så hurtigt voksende og som kan have en stor effekt på hele menneskeligheden, uundgåeligt forbundet med visse bekymringer og problemer. Medicinsk bioteknologi er et kontroversielt medicinsk emne, som er forbundet med medicinsk etiske spørgsmål.

Risiko for menneskeliv i kliniske forsøg

En stor risiko ved medicinsk bioteknologi er dens indvirkning under kliniske forsøg. Fordi det er så ny teknologi, kan mennesker komme til skade – og er endog døde – under forsøg med teknologien, og det har de også gjort. På grund af disse risici bør der udføres omfattende forskning, før man overhovedet overvejer at indføre teknologien på mennesker, og de, der deltager i et forsøg, bør være yderst opmærksomme på alle muligheder. Desværre er det paradoksale, at syge mennesker ofte er villige til at prøve nye ting for at få chancen for at blive helbredt. Det betyder, at forskere og læger har et stort etisk ansvar for virkelig at skitsere for en patient, hvilke omkostninger der kan være forbundet hermed, og respektere deres endelige beslutning.

Høje omkostninger kan udelukke adgang for de fattige

Selv om medicinsk bioteknologi har et enormt potentiale til at gøre medicin mere effektiv og let, hvad er så prisen? Denne teknologi er ofte enormt dyr i forhold til traditionelle behandlinger. Der er en løbende diskussion om at finde nye medicinske fremskridt og de omkostninger, der er forbundet med at forske og derefter markedsføre resultaterne med henblik på at købe dem. Der er også den bekymring, at de høje omkostninger ved teknologiske behandlinger kan udelukke en hel klasse af mennesker fra at kunne udnytte dem. Dette er også et stort give and take, idet videnskab og medicin har et ansvar for at hjælpe alle patienter – ikke kun dem, der er velhavende nok til at købe den bedste behandling.

Bekymringer for privatlivets fred

Privatlivets fred og GDPR er et konstant et problem i vores teknologiske verden, men at læse en persons DNA vil for mange være et kæmpe brud på privatlivets fred. Forestil dig, at en læge kigger på et lille barns DNA og finder ud af, at det sandsynligvis vil udvikle en hjertesygdom eller et uhelbredeligt problem. Har deres arbejdsgiver ret til at få det at vide? Skal disse oplysninger påvirke deres muligheder for at få et hus eller en forsikring? HIPAA giver en vis beskyttelse, men efterhånden som den medicinske bioteknologi fortsætter med at udvikle evnen til at aflæse gener, må forsikringsselskaber, læger og regeringer finde på nye programmer og taktikker til beskyttelse af privatlivets fred for at imødekomme alle de nye behov, der vil opstå.

Nogle grupper er modstandere af stamcelleforskning

Vi har efterhånden set at medicinsk bioteknologi er en slags politisk varmt emne, og præsidentkandidater er endda blevet spurgt om deres holdning. Tanken om at arbejde med fostervæv eller andet væv for at lære om genvækst fremkalder billeder af Frankensteins monster. Forskere og forskere er flere gange blevet advaret om at være etiske og moralske, når de udfører denne forskning. F.eks. kan det at bruge menneskeligt væv til forskning betragtes som etisk forsvarligt, mens det at bruge et embryos væv kan betragtes som uetisk, fordi det kan skade embryoet. Det er stadig tidligt i stamcelleforskningsprocessen, men efterhånden som teknologien og forskningen fortsætter med at gøre fremskridt på dette område, vil forskerne blive nødt til at overveje moralske og etiske retningslinjer endnu mere.

Bioterrorisme er en national bekymring

Medicinsk bioteknologi er blevet anvendt til sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at forhindre et stort antal mennesker i at blive udsat for eventuel bioterrorisme. Men udviklingen af disse projekter tager midler og tid fra behandlingen af kendte sygdomme. Det bliver et reelt spørgsmål om, hvordan ressourcerne skal fordeles mellem projekterne, og hvor der er mest brug for ressourcerne. Det er vanskeligt, fordi vi ikke ved, om folk vil dø af bioterrorisme, men da så mange mennesker er bekymrede, synes det at være et værdifuldt sted at bruge tid og penge.

Uanset hvordan man ser på det, er der en række bekymringer, når det drejer sig om medicinsk bioteknologi, og efterhånden som vi fortsætter med at gøre fremskridt, vil disse etiske overvejelser skulle foretages. Medicinsk bioteknologi er vejen frem men det bør gøres på en måde som både promovere fremskridt og etik.