Stadig problemer med sprøjtegifte på marker

Når vi ser den velkendte marksprøjter køre omkring ude på marken tænkte de fleste af os stadig – øv mere forurening ned i vores drikkevand, fiske død i vandløb osv. og ser vi på statistikkerne over brugen af sprøjte gifte fra f.eks. marksprøjterer på markerne udgør dette desværre stadig en meget stor del af forureningen i Danmark.

Læs også om giftige stoffer i baby produkter – Giftstoffer i populære baby produkter

Den gode nyhed derimod er at de gifte man sprøjter med nu om dage heldigvis ikke er så skadelige som dem man brugte for blot 10 år siden. Dette emne er noget som der stadig forskes en del i, både biologisk hvor man se på andre muligheder for bekæmpelse af skadedyr som f.eks. ved at gensplejse planterne så skadedyrene ikke længere bryder sig om dem. Problemer med dette er at vi endnu ikke helt ved hvordan det vil påvirke naturen på længere sigt. Du kan ikke længere blot logge på en tilfældig webshop og så købe disse sprøjtegifte.
Den anden løsning er kemisk og går ud på at man konstant udvikle mere miljø rigtige sprøjtegifte som ikke skader vores grundvand og bække i samme grad. Problemet med disse er at der så enten skal bruges en større mængde eller sprøjtes hyppigere i stedet. Ved hyppigere sprøjtning, med mindre mængder, siver giftstofferne ikke så langt ned i jorden, men det betyder at marksprøjter skal kører mere hyppigt, som igen betyder en større regning til bondemanden.

Flere landmænd benytter sig af kameraovervågning

I takt med at det efterhånden er blevet ret meget mere kompliceret at få fat i sprøjte gifte som faktisk virker, hvis man er privat person. Så ser vi at flere og flere faktisk er begyndt at sjæle den slags ting fra landmænd. Dette har medført at flere landmænd nu er begyndt at opsætte kameraovervågning på områder hvor sprøjtegifte opbevares. Se f.eks. vores artikel om kameraovervågning.

Det er vigtigt at vi til disse typer af moderne marksprøjter sørger for at udvikle produkterne så de skader naturen mindst muligt, men vi bør samtidig have prisen med i overvejelserne. Hvis en marksprøjte der kan mindske udledningen af skadelige stoffer koster 20-30% mere end en almindelige marksprøjte men ikke giver landmanden mulighed for at spare penge eller optimere sin forretning vil der næppe blive solgt mange af disse uden større tilskuds ordninger. Så lige som med alt andet inden for landbrug gælder det om at holde prisen nede når der skal forskes i produkter der kan bidrage til et mere grønt og miljø rigtigt landbrug. Danske Danfoil der sælger marksprøjter og andre typer af landbrugs maskiner har bestemt også disse tiltag med i baghoved men ofte kan det være rigtigt svært at lave et godt miljø rigtigt produkt til samme pris som de mere skadelige muligheder og hvis staten skal ind og yde tilskud vil det både være en dyr omgang og samtidig være med til at skabe en unaturlig konkurrence for de andre producenter.

Læs også – Er der giftig kemi i dit plankebord?

En anden positiv udvikling inden for landbruget er den stigende anvendelse af præcisionslandbrugsteknologier. Disse teknologier gør det muligt for landmænd at anvende sprøjtegifte og gødning mere effektivt og målrettet, hvilket reducerer både forbrug og miljøbelastning. GPS-styrede sprøjter og sensorer, der kan registrere plantens sundhedstilstand, er eksempler på værktøjer, der hjælper med at minimere spild og undgå overforbrug af kemikalier. Ved at bruge data og avanceret teknologi kan landmænd nøje tilpasse deres indsats til de aktuelle behov på marken, hvilket ikke kun skåner miljøet, men også kan føre til bedre udbytter og lavere omkostninger. Denne tilgang til landbrug, der kombinerer teknologisk innovation med bæredygtighed, viser vejen frem for en grønnere fremtid i landbrugssektoren.

Derudover er der en stigende interesse for biologiske bekæmpelsesmidler, som udnytter naturlige fjender af skadedyr til at kontrollere skadedyrsbestanden. Dette kan inkludere brug af rovinsekter, parasitære hvepse eller svampe, der angriber skadelige insekter. Ved at integrere disse metoder i landbrugspraksis kan landmænd reducere deres afhængighed af kemiske sprøjtegifte og fremme en sundere jord og økosystem. Biologisk bekæmpelse kan være særlig effektiv i kombination med præcisionslandbrugsteknologier, hvor nøjagtige data kan hjælpe med at bestemme, hvornår og hvor biologiske midler skal anvendes for maksimal effekt.

En anden spændende udvikling er brugen af droner i landbruget. Droner kan udstyres med kameraer og sensorer, der giver landmænd mulighed for at overvåge markernes sundhed fra luften. Disse droner kan hurtigt identificere områder, der har brug for særlig opmærksomhed, såsom områder med ukrudt, skadedyr eller sygdomme. Ved at identificere disse problemområder tidligt kan landmænd tage målrettede skridt for at løse problemerne, før de bliver udbredte, hvilket reducerer behovet for omfattende sprøjtning og dermed mindsker miljøpåvirkningen.

For nogle så spiller uddannelse og oplysning en vigtig rolle i at fremme bæredygtige landbrugsmetoder. Landmænd skal have adgang til den nyeste viden og træning i brugen af avancerede teknologier og bæredygtige praksisser. Landbrugsorganisationer, universiteter og regeringer kan hjælpe med at tilbyde ressourcer og uddannelsesprogrammer, der understøtter overgangen til mere miljøvenlige metoder. Ved at skabe en kultur, hvor bæredygtighed og innovation går hånd i hånd, kan vi sikre, at fremtidens landbrug ikke kun er produktivt, men også ansvarligt over for miljøet.

I sidste ende er det klart, at kombinationen af teknologisk fremskridt, biologiske løsninger og uddannelse er nøglen til at skabe et mere bæredygtigt landbrug. Mens der stadig er udfordringer at overvinde, er de fremskridt, der allerede er gjort, lovende og viser, at det er muligt at producere fødevarer effektivt, samtidig med at vi beskytter vores miljø. Med fortsat forskning og innovation kan vi se frem til en fremtid, hvor landbruget bidrager til en sundere planet for kommende generationer.

biologi og medicin - giftig kemi